Prezydium KNG

Przewodniczący

 Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz

Wiceprzewodniczący

 Prof. dr hab. Jerzy Żaba

Prof. dr hab. Ewa Krogulec, prof. UW

Sekretarz

Prof. dr hab. Andrzej Konon

Członkowie

 Prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk


Comments are closed.