Kontakt

Adres:

Przewodniczący Komitetu Nauk Geologicznych PAN
Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Poczta elektroniczna:  jamat@geol.agh.edu.pl

Telefon/FAX 012-633-29-36, tel. 012-617-23-50, 012-617-23-51

http://www.wggios.agh.edu.pl

Comments are closed.