AGP

Acta Geologica Polonica
kwartalnik w języku angielskim

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ireneusz WALASZCZYK

Redakcja:
ul. Żwirki i Wigury 93,
02-089 Warszawa
tel. (+48 22) 554 04 06,
E-mail: agp@uw.edu.pl
Strona internetowa: agp.org.pl

Czasopismo Acta Geologica Polonica znajduje się na liście czasopism naukowych Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (baza Thomson ISI) aktualny, impact factor dla AGP wynosi 0.779.

Comments are closed.