Posiedzenie w dniu 29 listopada 2017 r.

W dniu 29.11.2017 roku odbyło się piąte spotkanie członków Komitetu Nauk Geologicznych PAN w bieżącej kadencji 2016-2020.

Głównym tematem poruszanym podczas posiedzenia był referat pt. „Wyniki ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych z perspektywy członka KEJN-u”  wygłoszony przez prof. dr hab. Marka Lewandowskiego.

Posiedzenie w dniu 9 czerwca 2017 r.

Posiedzenie w dniu 9.06.2017 roku było czwartym spotkaniem członków Komitetu Nauk Geologicznych PAN w bieżącej kadencji 2016-2020.

Głównym tematem poruszanym podczas posiedzenia był  referat pt. „Stan paleontologii w Polsce” wygłoszony przez prof. dr hab. Ireneusza Walaszczyka.

Dane podane przez prelegenta wskazały, jaką pozycję zajmują polscy paleontolodzy na tle dokonań światowych oraz które ośrodki naukowe w Polsce można uznać za wiodące w tej dziedzinie. Szczegóły zostaną wkrótce podane w protokole z posiedzenia.

Protokol z posiedzenia KNG PAN 9_06_ 2017

Posiedzenie w dniu 13.10.2016 roku

Posiedzenie w dniu 13.10.2016 roku było trzecim spotkaniem członków KNG PAN w bieżącej kadencji 2016-2020.

Głównymi tematami poruszanymi podczas posiedzenia było wypracowanie stanowiska Komitetu Nauk Geologicznych PAN na temat projektu ustawy z dn. 13 września 2016 r. „O Państwowej Służbie Geologicznej” oraz zaopiniowanie przez Komitet Nauk Geologicznych PAN dwóch kandydatur na członków korespondentów PAN – profesorów Alfreda Uchmana i Ireneusza Walaszczyka.

Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie projektu ustawy o Państwowej Służbie Geologicznej

Protokol z posiedzenia KNG PAN 13_10_ 2016

tektonika